رکنا گوناگون 2

عصرایران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

صبح اقتصاد اقتصادی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

الف ورزشی 2

پارسینه ورزشی 2

جماران گوناگون 6

الف ورزشی 2

پارسینه ورزشی 4

تابناک ورزشی 2

روزنو ورزشی 4

روزنو ورزشی 3

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

روزنو ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 5

جماران گوناگون 0