مهر دینی و مذهبی 7

صدای ایران گوناگون 7

موج گوناگون 7

مهر فرهنگی و هنری 4

ایسنا خراسان رضوی 9

پانا گوناگون 4

مهر اجتماعی 11

ایرنا علمی 20

ایرنا علمی 4

ایرنا محیط زیست 4

مهر لرستان 10

سینا فناوری 4

مهر محیط زیست 7

صداوسیما اقتصادی 6

پانا گوناگون 6

فانوس نیوز اجتماعی 5

مهر اجتماعی 10

ایسنا اقتصادی 7

مهر اجتماعی 8

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 5

مهر اجتماعی 6

ایرنا علمی 11

مهر محیط زیست 14

ایکنا گوناگون 13

مهر اجتماعی 11