جماران گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز گوناگون 2

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

دانشجو اقتصادی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

فانوس نیوز بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 4

مهر فرهنگی و هنری 4

فردانیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مشرق نیوز سیاسی 0

آریا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 0

مهر خوزستان 5