خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 1

مشرق نیوز ورزشی 1

صداوسیما بین‌الملل 2

طلا ارز و طلا 1

پول نیوز اقتصادی 2

صداوسیما سیاسی 7

مشرق نیوز بین‌الملل 0

پول نیوز اقتصادی 2

افکارنیوز گوناگون 1

پانا گوناگون 0

مشرق نیوز بین‌الملل 1

فانوس نیوز گوناگون 5

ایلنا گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز بین‌الملل 1

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 31

شبستان مساجد و کانونها 9

شبستان مساجد و کانونها 13

عصرایران فرهنگی و هنری 7