آفتاب نیوز سیاسی 2

مهر فرهنگی و هنری 1

ایرنا سیاسی 4

خردادنیوز گوناگون 2

جماران گوناگون 3

الف سیاسی 3

خردادنیوز گوناگون 0

مهر فرهنگی و هنری 2

صدای ایران گوناگون 2

تابناک سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر مجلس 8

مهر مجلس 5

مهر مجلس 9

مهر دینی و مذهبی 4

تابناک سیاسی 0

مهر مجلس 5

مشرق نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 4

عصرایران اجتماعی 0

مهر تهران 2