مشرق نیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

شبستان مساجد و کانونها 2

شبستان مساجد و کانونها 2

صداوسیما سیاسی 8

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 1

مشرق نیوز بین‌الملل 0

آفتاب نیوز حوادث 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

آفتاب نیوز حوادث 0

عصرایران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 5

مشرق نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 5

ایسنا خوزستان 3

عصرایران اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 6

ایسنا لرستان 2

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 7