پول نیوز مسکن 3

فانوس نیوز اقتصادی 4

مهر اقتصادی 4

صدای ایران گوناگون 4

مهر اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 0

تابناک اجتماعی 0

صداوسیما اقتصادی 0

طلا ارز و طلا 4

دانا اقتصادی 4

صدای ایران گوناگون 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

پارسینه اقتصادی 0

فردانیوز اقتصادی 0

شفقنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مشرق نیوز اقتصادی 6

ایران اکونومیست اقتصادی 4

مهر اقتصادی 0

جام نیوز اقتصادی 4

پول نیوز مسکن 2

عصرایران اقتصادی 6

اتاق خبر24 سلامت 0