مهر فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 2

برنا گوناگون 4

مهر فوتبال داخلی 4

الف ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

ورزش 3 ورزشی 22

پارس فوتبال فوتبال داخلی 83

صراط ورزشی 29

مهر فوتبال داخلی 18

مشرق نیوز ورزشی 27

جام نیوز ورزشی 34

جام نیوز ورزشی 74

جام نیوز ورزشی 30

افکارنیوز فوتبال 32