موج گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 4

موج گوناگون 0

آریا اقتصادی 2

فردانیوز سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

موج گوناگون 3

نامه نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 0

شمانیوز سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

ایران اکونومیست سیاسی 2

ایسنا سیاسی 4

آفتاب نیوز سیاسی 3

مهر فرهنگی و هنری 3

موج گوناگون 2

ایرنا مجلس 4

صراط سیاسی 3

جام نیوز سیاسی 4