باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

الف اجتماعی 1

مهر شهری 0

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

مهر اجتماعی 1

برنا گوناگون 4

رکنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

مهر اجتماعی 1

رکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

مهر شهری 0

مهر شهری 0

مهر اجتماعی 0

مهر شهری 1

مهر شهری 1

صدای ایران گوناگون 1