نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

ایسنا ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ایرنا ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

الف ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ایلنا گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 7

الف ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 6

نود تي وي ورزشی 4

ایسنا ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

ایران اکونومیست ورزشی 7