پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

صدای ایران گوناگون 0

ایسنا ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 3

ایسنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

ایرنا ورزشی 4

ایرنا ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

رکنا گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 4

ایسنا ورزشی 4

آفتاب نیوز بین‌الملل 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

ایلنا گوناگون 5

مشرق نیوز گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

ایسنا ورزشی 6

نود تي وي ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 10

نود تي وي ورزشی 5