سینا علمی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

ایرنا اردبیل 1

ایرنا البرز 0

ایسنا گیلان 1

ایرنا چهارمحال و بختیاری 4

مهر لرستان 5

ایسنا خراسان رضوی 0

مهر علمی 0

جماران گوناگون 0

برنا گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 0

ایسنا مرکزی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

ایسنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایسنا اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

صراط چندرسانه ای 1

ایرنا یزد 0

مهر علمی 0

ایسنا خراسان شمالی 1

ایرنا گلستان 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1