جماران گوناگون 0

عصرایران اجتماعی 2

رکنا گوناگون 1

الف حوادث 6

رکنا گوناگون 2

رکنا گوناگون 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

رکنا گوناگون 2

شبستان اجتماعی 4

آفتاب نیوز حوادث 6

ایسنا چهارمحال و بختیاری 10

فردانیوز چندرسانه ای 5

پارسینه اجتماعی 11

رکنا گوناگون 17

پارسینه اجتماعی 16

عصرایران اجتماعی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 8

رکنا گوناگون 9

عصرایران حوادث 26

عصرایران حوادث 11

عصرایران حوادث 47

پارسینه اجتماعی 10

رکنا گوناگون 6

مشرق نیوز اجتماعی 9

ایسنا چهارمحال و بختیاری 17