ایران اکونومیست ورزشی 0

روزنو ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

ایلنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

صدای ایران گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

روزنو ورزشی 3

روزنو ورزشی 2

پارسینه ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 4

جام نیوز ورزشی 6

طلا ارز و طلا 6

صراط ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 6

افکارنیوز گوناگون 5

صراط چندرسانه ای 3

جماران گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 3

فردانیوز چندرسانه ای 5

افکارنیوز گوناگون 3

روزنو ورزشی 2

روزنو ورزشی 3

ایران اکونومیست ورزشی 4