صدای ایران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 0

عصرایران ورزشی 0

فانوس نیوز گوناگون 3

پارسینه ورزشی 0

جماران گوناگون 0

نواندیش ورزشی 3

خردادنیوز گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

نواندیش ورزشی 2

شفقنا گوناگون 1

برنا گوناگون 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

دانا ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0