فردانیوز چندرسانه ای 4

پارسینه بین‌الملل 0

اتاق خبر24 چندرسانه ای 5

الف بین‌الملل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 0

الف بین‌الملل 4

مهر بین‌الملل 4

خبرآنلاین بین‌الملل 4

الف بین‌الملل 2

ایرنا بین‌الملل 6

شفقنا گوناگون 4

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مهر بین‌الملل 4

شفقنا گوناگون 2

دانشجو اقتصادی 4

شبستان دینی و مذهبی 2

الف بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

خردادنیوز گوناگون 4

آفتاب نیوز بین‌الملل 2

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

شفقنا گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 6