تابناک اجتماعی 1

صداوسیما اجتماعی 4

جام نیوز سیاسی 3

شفقنا گوناگون 2

شفقنا گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 7

صراط چندرسانه ای 4

صداوسیما بین‌الملل 10

جام نیوز سیاسی 1

صداوسیما بین‌الملل 4

فردانیوز چندرسانه ای 2

رکنا گوناگون 6

آریا بین‌الملل 4

گلستان 24 گوناگون 4

عصرایران سیاسی 3

صداوسیما بین‌الملل 5

صداوسیما بین‌الملل 4

صراط فرهنگی و هنری 6

شفقنا گوناگون 11

شفقنا گوناگون 6

صداوسیما بین‌الملل 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

آریا بین‌الملل 4

آریا بین‌الملل 4