بازده گوناگون 0

خبرآنلاین علمی 1

پارسینه آشپزی 4

ایران اکونومیست سلامت 4

سلامت نیوز سلامت 6

مهر تغذیه و سلامت 3

سیمرغ گوناگون 4

سلامت نیوز سلامت 0

افکارنیوز گوناگون 0

شمانیوز اجتماعی 0

نواندیش سلامت 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 9

خبرآنلاین اجتماعی 2

الف سلامت 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

ایران اکونومیست سلامت 0

مهر تغذیه و سلامت 2

دانا اجتماعی 2

الف سلامت 1

سیمرغ گوناگون 4

سیمرغ گوناگون 7

باشگاه خبرنگاران فناوری 9

بازده گوناگون 3

سلامت نیوز سلامت 10