ایرنا اقتصادی 3

فانوس نیوز استانها 4

ایرنا اقتصادی 4

فانوس نیوز گوناگون 2

مهر اقتصادی 0

ایرنا اجتماعی 0

مهر اقتصادی 0

عصرایران اجتماعی 5

مهر زنجان 15

مهر اردبیل 18

مشرق نیوز اقتصادی 4

ایرنا کشاورزی 29

مهر حوادث 27

موج گوناگون 23

موج گوناگون 19

ایرنا کشاورزی 13

رکنا گوناگون 18

فردانیوز بین‌الملل 22

موج گوناگون 18

اقتصاد آنلاین گوناگون 30

مهر اقتصادی 21

ایسنا خراسان شمالی 6

مهر تهران 26

صداوسیما گوناگون 30

مهر خراسان رضوی 7