پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

شفقنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

جام نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

دانا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

خبرآنلاین ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

جماران گوناگون 0