فرتاک ورزشی ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

روزنو ورزشی 0

صراط ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

برنا گوناگون 2

برنا گوناگون 2

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 4

ایرنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

ایلنا گوناگون 3

ایرنا ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3