فانوس نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز بین‌الملل 2

آریا سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مهر مجلس 3

دانا سیاسی 6

پارسینه اجتماعی 2

فانوس نیوز اجتماعی 3

ایکنا گوناگون 5

دانا سیاسی 4

رکنا گوناگون 2

رکنا گوناگون 6

دانا سیاسی 6

دانا سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 4

فردانیوز اجتماعی 8

خردادنیوز گوناگون 4

شفقنا گوناگون 4

اتاق خبر24 اقتصادی 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

ایکنا گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 4

ایران اکونومیست سیاسی 5