مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

فانوس نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 14

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 17

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 10

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 9

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 12

رکنا گوناگون 0

صراط سیاسی 3

مشرق نیوز سیاسی 0

صراط سیاسی 0

جام نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

فردانیوز اجتماعی 0

مهر کرمانشاه 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایکنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

شفقنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0