فردانیوز سیاسی 8

صداوسیما سیاسی 13

مشرق نیوز بین‌الملل 8

مشرق نیوز گوناگون 5

طلا ارز و طلا 7

شبستان سیاسی 10

صداوسیما سیاسی 15

دانا سیاسی 6

آفتاب نیوز سیاسی 9

باشگاه خبرنگاران سیاسی 14

آریا بین‌الملل 11

مشرق نیوز سیاسی 8

مشرق نیوز بین‌الملل 10

باشگاه خبرنگاران سیاسی 15

فانوس نیوز بین‌الملل 10

آریا بین‌الملل 7

ایکنا گوناگون 8

آریا بین‌الملل 5

ایکنا گوناگون 9

شفقنا گوناگون 5

صدای ایران گوناگون 11

ایکنا گوناگون 11

ایکنا گوناگون 14

شفقنا گوناگون 12

باشگاه خبرنگاران سیاسی 17