سیمرغ گوناگون 1

فردانیوز اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 2

ایران اکونومیست اقتصادی 2

موج گوناگون 0

طلا ارز و طلا 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایران اکونومیست اقتصادی 1

ایران اکونومیست اقتصادی 0

موج گوناگون 0

فردانیوز اقتصادی 1

شبستان سیاسی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

سیمرغ گوناگون 3

پانا گوناگون 0

موج گوناگون 0

فردانیوز اقتصادی 1

فردانیوز اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

موج گوناگون 0

ایران اکونومیست اقتصادی 1

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 2

رکنا گوناگون 1