شفقنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

شفقنا گوناگون 0

پارسینه ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

شهرآرا نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایرنا ورزشی 4

موج گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جماران گوناگون 0

روزنو ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

صراط چندرسانه ای 1

پارسینه ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

خبرآنلاین طنز 3

ایرنا ورزشی 0