افکارنیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

گلستان 24 گوناگون 0

صراط ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

فردانیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

صراط ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

جماران گوناگون 0

عصرایران ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

ایرنا ورزشی 1