شبستان سیاسی 0

مهر آذربایجان غربی 6

مهر مازندران 2

مهر آذربایجان غربی 6

صداوسیما گوناگون 4

موج گوناگون 2

ایکنا گوناگون 0

مهر کهگیلویه و بویراحمد 5

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

الف اقتصادی 0

مهر کرمانشاه 1

صداوسیما گوناگون 1

صداوسیما گوناگون 2

مهر مازندران 7

مشرق نیوز سیاسی 0

آریا سیاسی 5

شبستان سیاسی 4

افکارنیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 3

فانوس نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 5