فردانیوز سیاسی 0

نواندیش سیاسی 2

نامه نیوز سیاسی 1

نواندیش سلامت 1

نامه نیوز سیاسی 2

نواندیش سیاسی 1

خردادنیوز گوناگون 5

شفقنا گوناگون 3

صدای ایران گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 4

صداوسیما گوناگون 0

نواندیش حوادث 1

نواندیش اقتصادی 0

نواندیش سیاسی 2

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 1

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

نامه نیوز سیاسی 2

جام نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

جام نیوز سیاسی 1

پانا گوناگون 2

ایسنا سیاسی 1

صراط فرهنگی و هنری 1