شبستان سیاسی 2

ایرنا بین‌الملل 0

صداوسیما ورزشی 4

شمانیوز اقتصادی 0

پارس نیوز گوناگون 0

آریا اقتصادی 10

صداوسیما بین‌الملل 2

ایرنا استانها 2

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

برنا گوناگون 0

ایران اکونومیست سیاسی 2

صداوسیما اجتماعی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

آریا اقتصادی 0

صداوسیما اقتصادی 2

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

ایران اکونومیست سیاسی 6