ایرنا فارس 1

دانا اقتصادی 4

ایرنا هرمزگان 1

ایرنا تهران 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا استانها 2

خبرآنلاین سیاسی 0

ایکنا گوناگون 0

شبستان فرهنگی و هنری 0

رکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

جام نیوز سیاسی 0

جام نیوز سیاسی 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

ایرنا اصفهان 1

ایرنا اصفهان 1

ایرنا تهران 1

ایکنا گوناگون 2

ایکنا گوناگون 1

ایکنا گوناگون 1

ایکنا گوناگون 2

ایکنا گوناگون 2

شبستان فرهنگی و هنری 1

ایسنا سیاسی 0

ایرنا کیش 2