پارس نیوز گوناگون 0

صداوسیما ورزشی 2

ایران اکونومیست ورزشی 4

مهر ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

صداوسیما ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 4

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 4

مهر قم 4

ورزش 3 ورزشی 4

جماران گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0