پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

صداوسیما بین‌الملل 4

فانوس نیوز ورزشی 5

آریا بین‌الملل 6

آریا بین‌الملل 6

افکارنیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 5

تابناک ورزشی 4

رکنا گوناگون 4

جماران گوناگون 2

موج گوناگون 5

رکنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 10

آفتاب نیوز ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 1

فانوس نیوز گوناگون 3

فانوس نیوز ورزشی 5

اتاق خبر24 ورزشی 6

موج گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 6

خردادنیوز گوناگون 6