ایرنا کرمان 4

گجت نیوز فناوری 4

خردادنیوز گوناگون 0

ایرنا البرز 5

خبرآنلاین استانها 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

ایرنا فارس 1

ایرنا مرکزی 6

خبرآنلاین اجتماعی 3

ایرنا اقتصادی 6

ایرنا علمی 3

ایرنا مرکزی 4

ایرنا خراسان شمالی 3

ایرنا اقتصادی 8

گلستان 24 گوناگون 5

ایرنا علمی 3

ایرنا یزد 3

ایرنا گیلان 10

ایرنا فارس 4

ایرنا هرمزگان 5

ایرنا علمی 3

پارسینه اجتماعی 3

پانا گوناگون 6

خبرآنلاین استانها 12

سینا فناوری 2