پارسینه اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

ایرنا سیاسی 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

نواندیش اجتماعی 0

نواندیش سیاسی 3

ایرنا سیاسی 7

عصرایران سیاسی 4

صداوسیما بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

آفتاب نیوز سیاسی 5

پارسینه اجتماعی 0

فردانیوز سیاسی 1

دانا سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 4

صداوسیما اجتماعی 2

پارسینه اجتماعی 1

صداوسیما بین‌الملل 1

دانا بین‌الملل 2

عصرایران اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

ایران اکونومیست سیاسی 2