مشرق نیوز سیاسی 0

صداوسیما ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مشرق نیوز ورزشی 3

صراط ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

صراط ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

جماران گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 4

جماران گوناگون 15

ورزش 3 ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 11

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 11

ایران اکونومیست ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 8

ورزش 3 ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 5