مهر کرمانشاه 9

فانوس نیوز گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 4

جماران گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 1

دانا فرهنگی و هنری 1

شبستان اجتماعی 5

تابناک اجتماعی 7

خردادنیوز گوناگون 1

عصرایران سیاسی 14

خردادنیوز گوناگون 1

شبستان سیاسی 1

خردادنیوز گوناگون 6

نامه نیوز سیاسی 5

خردادنیوز گوناگون 4

تابناک ورزشی 2

فردانیوز اجتماعی 7

مهر کرمانشاه 15

ایرنا دولت 12

صداوسیما اجتماعی 7

ایرنا اجتماعی 1

عصرایران سیاسی 3

مهر کرمانشاه 8

ایکنا گوناگون 6