مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

مشرق نیوز اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 3

مهر سلامت 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

فردانیوز اجتماعی 0

مهر سلامت 1

مشرق نیوز گوناگون 3

مهر شهری 0

مهر سلامت 1

مهر سیاسی 1

مهر سیاسی 39

مهر سیاسی 8

پارسینه اجتماعی 24

مهر سیاسی 11

مشرق نیوز گوناگون 18

مشرق نیوز گوناگون 14

شفقنا گوناگون 7

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 1

مهر سیاسی 2

فانوس نیوز بین‌الملل 7