مهر شهری 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

آفتاب نیوز سیاسی 2

مهر سیاسی 5

مهر سیاسی 6

ایکنا گوناگون 11

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 8

مهر سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

مهر دینی و مذهبی 5

باشگاه خبرنگاران سیاسی 8

مهر سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

مهر سیاسی 19

مشرق نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز چندرسانه ای 10

مشرق نیوز گوناگون 8

صداوسیما سیاسی 7

ایران اکونومیست سیاسی 0

مهر خوزستان 7

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 8