پول نیوز اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 5

جام نیوز اقتصادی 4

ایسنا یزد 0

دانا اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

فانوس نیوز گوناگون 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

دانا اقتصادی 0

ایسنا همدان 0

الف سلامت 0

ایرنا اقتصادی 0

نامه نیوز سلامت 0

ایران بانو گوناگون 2

تالاب تغذیه و سلامت 4

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 4

صداوسیما اجتماعی 11

الف سلامت 0

فردانیوز چندرسانه ای 2

پارسینه اجتماعی 3

مشرق نیوز گوناگون 4