شبستان فرهنگی و هنری 0

فردانیوز فرهنگی و هنری 9

فردانیوز سیاسی 3

آفتاب نیوز حوادث 1

فانوس نیوز گوناگون 6

فردانیوز فرهنگی و هنری 4

آفتاب نیوز حوادث 2

فردانیوز فرهنگی و هنری 6

صدای ایران گوناگون 5

صدای ایران گوناگون 3

فردانیوز فرهنگی و هنری 5

نامه نیوز سیاسی 2

الف فرهنگی و هنری 1

جماران گوناگون 0

موج گوناگون 4

فردانیوز اجتماعی 0

موج گوناگون 9

شفقنا گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 38

پارسینه بین‌الملل 26

صدای ایران گوناگون 11

فردانیوز اجتماعی 18

دانشجو فرهنگی و هنری 19

فردانیوز فرهنگی و هنری 22

موج گوناگون 45