نواندیش ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

الف ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 5

دانا ورزشی 3

فانوس نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 7

جام نیوز ورزشی 10

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 4

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

الف ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 4

عصرایران ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 7

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

عصرایران ورزشی 7

عصرایران ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال داخلی 9

پارسینه ورزشی 8