جام نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 2

برنا گوناگون 0

روزنو ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

عصرایران ورزشی 0