عصرایران ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 3

فانوس نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

روزنو ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 2

فانوس نیوز ورزشی 3

دانا سیاسی 2

پارسینه ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

جام نیوز ورزشی 2

روزنو ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 2

صدای ایران گوناگون 2

ایرنا ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ایرنا ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

برنا گوناگون 2

پارسینه ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارسینه ورزشی 1