افکارنیوز گوناگون 2

شبستان سیاسی 1

عصرایران بین‌الملل 1

الف بین‌الملل 1

الف بین‌الملل 7

فردانیوز بین‌الملل 2

عصرایران سیاسی 2

خردادنیوز گوناگون 1

فردانیوز چندرسانه ای 0

دانا بین‌الملل 2

افکارنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 1

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

ایلنا گوناگون 14

صدای ایران گوناگون 3

جام نیوز بین‌الملل 1

صبح اقتصاد اقتصادی 8

صدای ایران گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 2

نامه نیوز سیاسی 2

صدای ایران گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

عصرایران بین‌الملل 5

فانوس نیوز بین‌الملل 2