پارس فوتبال فوتبال ملی 1

برنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 1

پارسینه ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 1

جام نیوز ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صراط ورزشی 5

دانا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 1

فانوس نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0