فردانیوز چندرسانه ای 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

صداوسیما بین‌الملل 1

خبرآنلاین اجتماعی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 0

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 2

خبرآنلاین سیاسی 4

صراط سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

صراط فرهنگی و هنری 1

فرارو چندرسانه ای 1

عصرایران اجتماعی 0

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

خبرآنلاین اجتماعی 6