باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 2

پارسینه اجتماعی 0

صراط حوادث 18

نواندیش فرهنگی و هنری 0

عصرایران اجتماعی 0

نواندیش اجتماعی 6

عصرایران اجتماعی 0

آفتاب نیوز حوادث 2

صراط چندرسانه ای 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

پارسینه اجتماعی 12

خبرآنلاین اجتماعی 6

دانا اجتماعی 2

رکنا گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

صراط فرهنگی و هنری 0

آفتاب نیوز حوادث 12

تابناک اجتماعی 0

عصرایران اجتماعی 1

آفتاب نیوز حوادث 8

پارسینه چندرسانه ای 26

پارسینه اجتماعی 1