پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

افکارنیوز گوناگون 6

جام نیوز ورزشی 3

گلستان 24 گوناگون 3

جماران گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 1

پارسینه ورزشی 6

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 2

فرتاک ورزشی ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ایکنا گوناگون 6

فرتاک ورزشی ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ایکنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

ایکنا گوناگون 12

پارسینه ورزشی 11

دانشجو سیاسی 7

دانشجو فرهنگی و هنری 6