کلیک فناوری 0

کلیک فناوری 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

گجت نیوز فناوری 0

کلیک فناوری 0

ایتنا فناوری 1

صبح اقتصاد اقتصادی 1

ایتنا فناوری 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر علمی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

تجارت نیوز اقتصادی 4

صبح اقتصاد اقتصادی 0

عصرایران فناوری 1

ایسنا اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

ایتنا فناوری 4

ایتنا فناوری 2

مهر علمی 3

سیمرغ گوناگون 1

ایتنا فناوری 3

دانا اقتصادی 2

آفتاب نیوز علمی 1

پارسینه اجتماعی 4

ایران اکونومیست سیاسی 5