اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا علمی 0

فانوس نیوز اقتصادی 3

ایرنا اقتصادی 0

بهارنیوز علمی 3

جام نیوز اقتصادی 2

آفتاب نیوز اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

طلا ارز و طلا 2

ایتنا فناوری 1

خبرآنلاین اقتصادی 1

مهر علمی 0

ایتنا فناوری 3

ایتنا فناوری 2

طلا ارز و طلا 2

پول نیوز اقتصادی 0

ایرنا علمی 1

ایتنا فناوری 2

تجارت نیوز اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 1

ایران اکونومیست فناوری 1

طلا ارز و طلا 2

صدای ایران گوناگون 1

پول نیوز اقتصادی 1

مهر علمی 4