طلا ارز و طلا 0

پول نیوز اقتصادی 0

ایتنا فناوری 0

مهر علمی 0

فانوس نیوز اقتصادی 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

تابناک اقتصادی 0

نواندیش حوادث 2

آفتاب نیوز اقتصادی 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

طلا ارز و طلا 2

ایتنا فناوری 1

بانکداری ایرانی اقتصادی 1

نواندیش اجتماعی 2

ایسنا اقتصادی 0

گجت نیوز فناوری 0

نواندیش اقتصادی 1

گلستان 24 گوناگون 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

عصرایران اقتصادی 1

مهر علمی 4

گجت نیوز فناوری 3

ایلنا گوناگون 1

پول نیوز اقتصادی 4