جام نیوز ورزشی 0

همشهری گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 0

صراط ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین ورزشی 1

برنا گوناگون 1

جام نیوز ورزشی 2

ایلنا گوناگون 0

روزنو ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

صراط چندرسانه ای 0

سیمرغ گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1