مشرق نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

مهر ورزشی 2

مهر ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر قزوین 0

ایرنا خراسان شمالی 4

ایرنا عکس 1

ایرنا خراسان شمالی 1

ایرنا ورزشی 4

فانوس نیوز ورزشی 2

مهر ورزشی 4

مهر همدان 5

آفتاب نیوز ورزشی 2

مهر ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

مهر ورزشی 5

ایرنا ورزشی 3

مهر ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 4

پارسینه ورزشی 5

تابناک ورزشی 3