باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

پانا گوناگون 3

صداوسیما گوناگون 4

ایران اکونومیست اقتصادی 4

ایران اکونومیست بازار سرمایه 3

شبستان سیاسی 6

فانوس نیوز اقتصادی 1

ایسنا اقتصادی 3

ایسنا اقتصادی 3

ایسنا اقتصادی 0

پول نیوز اقتصادی 1

صداوسیما گوناگون 5

صداوسیما بین‌الملل 1

همشهری گوناگون 0

شبستان فرهنگی و هنری 7

شبستان فرهنگی و هنری 5

ایسنا مرکزی 4

شبستان اجتماعی 0

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 4

صداوسیما گوناگون 0

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 2

پانا گوناگون 4

صداوسیما بین‌الملل 5

شبستان فرهنگی و هنری 2