الف ورزشی 0

الف ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایران اکونومیست ورزشی 1

ایران اکونومیست ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

پارسینه ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 5

خبرآنلاین ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 3

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

خبرآنلاین ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0