پارس فوتبال فوتبال ملی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

مهر فوتبال داخلی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

ایرنا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایران اکونومیست ورزشی 3