مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

ایسنا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

مهر فوتبال داخلی 1

نامه نیوز چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ایرنا ورزشی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

خبرآنلاین ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

پارسینه اجتماعی 3