پول نیوز نفت و گاز 0

پانا گوناگون 0

آریا اقتصادی 1

صداوسیما اقتصادی 0

مهر اقتصادی 1

برنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

برنا گوناگون 4

مهر ایلام 0

ایسنا آذربایجان غربی 3

مهر کردستان 1

برنا گوناگون 0

ایسنا ورزشی 5

مهر قم 1

گلستان 24 گوناگون 0

ایسنا خراسان شمالی 0

مهر اصفهان 1

دنیای اقتصاد اقتصادی 2

ایسنا چهارمحال و بختیاری 3

ایلنا گوناگون 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 6

مهر اقتصادی 8

مهر شهری 4

مهر آذربایجان غربی 3

مهر فارس 3